Prosimy o przesłanie aktualnych informacji dot. Państwa sklepu w Galerii Kościerskiej.

Prosimy o przekazanie informacji do dnia 23.03.2022 do godziny 11:00.

W razie dodatkowych pytań lub trudności z udzieleniem odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
tel. +48 502 422 434


    Zdjęcie frontu sklepu